Dostawa/Płatności

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

1. Płatność przed wysyłką [przedpłata] - 15zł  [Przelew Tradycyjny, Płatności Shoplo]

2. Darmowa dostawa od 250zł.

PKO Bank Polski
Tytuł przelewu: numer zamówienia.
Numer rachunku: 16 1020 4027 0000 1302 0453 8237
Dane właściciela rachunku: Agata Koralewska


§ 5 Płatność

1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:  
1) Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, prowadzone przez PKO Bank Polski, pod numerem: 16 1020 4027 0000 1302 0453 8237. W tytule przelewu Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.  
2) Płatność przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności , podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..
W tytule płatności Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. 

3) Płatność Kartą płatniczą:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. W przypadku wyboru metod płatności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni, od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do dokonania płatności, wysyłając Klientowi informację na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, co będzie jednoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad. 
2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta Klienta, na wskazany przez Klienta adres do wysyłki, jeśli jest on inny od adresu Klienta. 
3. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
4. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej. 
5. Termin dostawy zakupionego Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi od 1 do 3 Dni roboczych chyba, że w Sklepie Internetowym przy zakupionym Produkcie wskazany został dłuższy termin dostawy. Termin dostawy wskazany w Sklepie Internetowym obejmuje Dni robocze. 
6. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w sposób następujący:  
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;  
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu Płatności Shoplo – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu Płatności Shoplo o dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;  

3) W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4) W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki – od dnia przekazania Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów